Wat is blockchain technologie en hoe werkt het?

Home » Blog » Wat is blockchain technologie en hoe werkt het?

Blockchain technologie, het klinkt als een erg ingewikkelde term. Dat is het eigenlijk ook, want een hele technologie licht je niet zomaar even toe. Vaak is het dan zo dat mensen afhaken. Toch zullen we in de toekomst met de opkomst van bijvoorbeeld de cryptovaluta ook meer en meer te maken krijgen met Blockchain technologie. Ook nu hebben we er al veel mee te maken. Daarom is het wel handig om te weten wat het is en waarom het zo belangrijk is.

Inhoudsopgave

Wat is Blockchain technologie nou precies?

Zoals gezegd zullen veel mensen afhaken bij een ingewikkelde term. Echter is het waarschijnlijk dat Blockchain technologie een steeds grotere rol zal gaan spelen in ons leven.

Blockchain technologie zou je kunnen zien als een openbare database met de boekhouding van iedere transactie die ooit is gedaan. Als er zich een nieuwe transactie voordoet, wordt deze telkens als een soort ketting geregen aan de bestaande blokken van data met transacties. Hier komt dan ook de naam Blockchain vandaan. Het gehele netwerk houdt een kopie van de Blockchain bij dat constant wordt ververst. Op die manier is het mogelijk om een frauduleuze transactie meteen op het spoor te zijn. Blockchain kan worden gebruikt bij ieder type transactie of afspraak.

Het Blockchain netwerk is ook oorspronkelijk de datastructuur achter het netwerk van de bitcoins. Het netwerk is decentraal en open, waardoor het vele voordelen met zich meebrengt. Hier zullen wij later nog wat verder op in gaan.

Hoe werkt de Blockchain technologie?

hoe werkt blockchain stap voor stap uitgelegd

De Blockchain technologie maakt mogelijk dat er transacties kunnen worden gedaan zonder dat er een bank nodig is. Het Blockchain netwerk bestaat uit duizenden computers, waarvan jouw computer er één is, die onderdeel zijn van hetzelfde netwerk. Dat netwerk heeft dan toegang tot een publieke database van alle transacties. Hiervan heeft iedereen binnen dit netwerk een kopie.

Als er een nieuwe zich voordoet, wordt er door het netwerk zo snel mogelijk gecontroleerd of deze transactie wel plaats kan vinden. Als een meerderheid van het netwerk het vervolgens eens is over de transactie, wordt de database voor iedereen op hetzelfde moment bijgewerkt. Op die manier heeft iedereen dan weer dezelfde kopie van de database.

Als er iemand iets probeert aan te passen aan de database, klopt het niet meer met de rest op het netwerk. In dat geval wordt hij ook niet meer door het netwerk geaccepteerd. Om ervoor te zorgen dat iedere nieuwe transactie precies op de vorige past, worden er ingewikkelde wiskundige formules gebruikt. Je kan dit zien als een soort puzzel. Als er ergens een stukje tussenuit wordt gehaald, klopt de ‘chain’ niet meer.

Je kan dus wel transacties toevoegen, maar je kunt nooit dingen wijzigen aan de transacties die daarvoor hebben plaatsgevonden. Op die manier ontstaat er een lange keten, die de Blockchain wordt genoemd. Zo kan je van bijvoorbeeld iedere bitcoin zien waar deze ooit is geweest.

De Blockchain technologie, is een technologie die zorgt voor vertrouwen, transparantie en is tevens erg efficiënt. Zo zijn er ook geen tussenpersonen meer nodig om veilig een transactie uit te kunnen voeren. Er is dus niemand meer nodig om de transacties te controleren, omdat het netwerk dit zelf al doet.

Bekijk de video hieronder voor een uitgebreide uitleg:

Waarom is Blockchain belangrijk?

Blockchain technologie is om verscheidene redenen van groot belang en wij vinden het ook een logische gedachte dat de Blockchain technologie in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.

✔ Geen tussenpersoon

Ten eerste is er over de afgelopen jaren een trend te zien dat het vertrouwen in banken steeds verder afneemt. Door middel van Blockchain technologie en DeFi heb je de mogelijkheid om een transactie uit te voeren, zonder dat deze gecontroleerd hoeft te worden door een tussenpersoon, zoals een bank. Op die manier kan je met het volste vertrouwen een transactie aangaan.

✔ Sneller dan het internet

Daarnaast is de Blockchain technologie sneller dan het internet. Omdat alle computers een kopie hebben van dezelfde database, is het mogelijk dat bijvoorbeeld iemand op het netwerk een video heeft bekeken en deze toevoegt aan de database, waardoor deze video door niemand op het netwerk meer geladen hoeft te worden. Dat is een fijn gegeven, omdat we allemaal weten hoe frustrerend het is wanneer het lang duurt voordat een video eindelijk volledig is geladen. Het is dan ook te verwachten dat Blockchain uiteindelijk groter zal worden dan het internet.  

✔ Goedkoop

Daarnaast is Blockchain ook een stuk goedkoper dan het internet. Dat komt omdat er vaak geen tussenpersonen of bedrijven meer nodig zullen zijn. Ook de kosten van de Wi-Fi zal dan schelen op jouw kostenposten.

Al met al is Blockchain technologie dus enorm belangrijk voor onze toekomst, heeft het erg veel potentie en is het een veilig en goedkoper alternatief voor het internet dat wij nu kennen.  

Zoals je hierboven ook al hebt kunnen lezen, kent de Blockchain technologie een arsenaal aan voordelen. Je hebt bijvoorbeeld al kunnen lezen dat het een erg veilige manier is voor het doen van transacties. Ook heb je gelezen dat Blockchain sneller en goedkoper is dan het internet. Wij vinden dit de belangrijkste voordelen die Blockchain technologie, maar er zijn er nog een stuk meer.

✔ Transparant

Daarnaast is blockchain technologie ook een stuk transparanter. Iedereen die zich binnen een Blockchain netwerk bevindt, heeft inzicht in de transacties, waardoor er niks verborgen gehouden kan worden. Omdat er niemand iets aan kan passen zonder dat dit wordt ontdekt, is het dus ook erg veilig.

Wat zijn de 3 typen Blockchain netwerken?

Er is niet één standaard type Blockchain netwerk, er zijn namelijk meerdere. Deze zullen wij hieronder uitleggen.

✔ Publiek Blockchain netwerk

Het eerste type Blockchain netwerk is een publiek Blockchain netwerk. Dit is op dit moment de meest bekende en hier wordt dan ook het meeste gebruik van gemaakt. Dit type netwerk houdt in dat iedereen een account kan aanmaken en transacties maken en inzien.

✔ Privaat Blockchain netwerk

Een ander type Blockchain netwerk is een privaat Blockchain netwerk. Zo’n type netwerk wordt vaak gebruikt binnen bedrijven. Deze wordt gedeeld tussen verschillende departementen en/of filialen. Door het gebruik van dit netwerk is het bedrijf er zeker van dat de data te vertrouwen is, omdat deze niet aangepast kan worden.

✔ Hybride Blockchain

Dan bestaat er ook nog zoiets als een hybride Blockchain. Dit is een gesloten netwerk. Hierop werken meerdere partijen samen, om op deze manier veilig data en transacties kunnen delen.

Wat is Blockchain-as-a-Service (BaaS)?

Blockchain-as-a-Service zou je uit kunnen leggen als het aanbod van softwareleveranciers dat gebaseerd is op de cloud. Dit aanbod is bedoeld voor bedrijven die zelf niet willen werken aan een blockchainoplossing. Als bedrijf zou je hier dus gebruik van kunnen maken, als jij interesse hebt in het gebruik van blockchain, maar hier niet zelf aan wil werken.

Wat zijn smart contracts?

uitleg over Smart contracts vs traditionele contracten
Bron: elenabsl/stock.adobe.com

Een smart contract is een digitaal protocol. Dit protocol zal ervoor zorgen dat een contract automatisch uit zal worden gevoerd wanneer de criteria van het contract worden behaald. Op die manier is het mogelijk om transacties af te wikkelen, zonder dat hiervoor een derde partij nodig is die het hoeft te controleren. Het doel hiervan is om een betere beveiliging te bieden dan een traditioneel contract.

In de meeste blockchains is het mogelijk om een smartcontract te programmeren. Er zijn ook meerdere cryptovaluta die smart contracts gebruiken als basis. In de toekomst is de verwachting dat dit alleen maar meer zal gaan worden.

Smart contracts zorgen er dus voor dat contracten automatisch worden uitgevoerd op een vertrouwelijke en onpartijdige manier.

Wat is de gedistribueerde grootboektechnologie?

Ook dit is weer een term die je onder de noemer ingewikkeld zou kunnen scharen. Toch zullen wij hieronder uitleggen wat dit is en zal je zien dat deze term ook niet zo heel ingewikkeld is.

Deze vorm van technologie is een digitale database die transacties van activa via een zogeheten grootboek registreert. Een grootboek is sinds jaar en dag al de basis voor boekhouden. In het geval van de gedistribueerde grootboektechnologie gaat het dus om een digitaal grootboek. Dir heeft veel meer mogelijkheden dan het traditionele grootboek op papier. Tevens is het zo dat gedistribueerde grootboeken flexibeler, veiliger en makkelijker te verifiëren zijn. De technologie zorgt ervoor dat de transacties bestand zijn tegen hackers.

Conclusie

Blockchain technologie zal in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in onze samenleving. Het internet is enorm groot, maar laat qua veiligheid soms nog wel wat te wensen over. Blockchain is dan een goedkoper en veiliger alternatief. Er hoeven geen derde partijen meer vertrouwd te worden. Niet alleen dat is een voordeel, maar Blockchain technologie kent nog veel meer voordelen. De termen die hiermee te maken hebben klinken misschien wat ingewikkeld. Echter is het vrij eenvoudig te begrijpen wanneer jij jezelf er even in verdiept.